Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Technical GK Exam Set 6

Welcome to your Technical GK Exam Set 6

1. 
नेपालमा कफी दिवस कहिले मनाइन्छ ?

2. 
सनपाट तलका मध्ये कुन बाली अन्तरगत पर्दछ?

3. 
नेपालमा सबभन्दा बढी उब्जनी हुने खाद्यान्न बाली कुन हो ?

4. 
प्रयोग अनुसार कृषिबालीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ?

5. 
एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सर्वप्रथम कुन जिल्लामा लागू भएको थियो ?

6. 
चियाखेतीको सुरुवात गर्ने व्यक्ति को हुन?

7. 
उद्योग दिवस कहिले मनाइन्छ ?

8. 
Engine of growth भनेर कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ ?

9. 
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा उद्योग क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत छ?

10. 
औद्योगिक व्यवसाय ऐन,2073 अनुसार साना उद्योगको लागि कति स्थिर जेथा हुनुपर्छ?

11. 
नेपालमा कति औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन?

12. 
सबभन्दा बढी सरकारी लगानी भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो ?

13. 
पर्यटकहरु आउने हाई सिजन तलका मध्ये कुन हो?

14. 
औद्योगिक गणना कति बर्षको अन्तरालमा हुने गर्दछ ?

15. 
शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो ?

16. 
पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ ?

17. 
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को हुने गर्दछ ?

18. 
पंचवर्षिय योजनाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो?

19. 
UNWTO को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ?

20. 
15 औं पंचवर्षिय योजनाको कति राष्ट्रिय रणनीति रहेको छ?

21. 
15 औं पंचवर्षिय योजना को अन्तसम्म कति प्रतिशत साक्षरता दर बढाउने लक्ष्य राखिएको छ?

22. 
15 औं पंचवर्षिय योजना ले आर्थिक बर्ष 80/81 सम्म कति प्रतिशत गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ?

23. 
जैतुन खेतीको सुरुवात कहाँदेखि भएको छ?

24. 
चिया खेती को सुरुवात कहिलेदेखि भएको छ?

25. 
तलको कथनहरु मध्ये कुन गलत छ?

Leave a comment

Your email address will not be published.