Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 94

Welcome to your GK & IQ Exam Set 94

सार्कमा सबैभन्दा अग्लो नदी कुन हो ?

सार्कमा सबैभन्दा अग्लो पर्वत श्रींखल कहां पर्छ ?

विश्व हुलाक दिवस कहिले मनाईन्छ ?

जर्मन साम्राज्यका संस्थापक कसलाई मानिन्छ ?

आइसकृम शुरूवात गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो ?

3,30,45 भएजस्तै तलको कुन मिल्छ ?

20:30::42:?

यदि come लाई कोड भाषामा 315135 लेखिन्छ भने go लाई के लेख्नुपर्ला ?

यदि 40351 बराबर spain हुन्छ भने 0351 बराबर के हुन्छ ?

दिइएका विकल्पबाट उपयुक्त Missing Character छनोट गर्नुहोस ।

Leave a comment

Your email address will not be published.