Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 93

Welcome to your GK & IQ Exam Set 93

"कास्की जिल्ला" कुन प्रदेशमा पर्दछन् ?

महान्याधिवक्त्ताको नियुक्त्ति को बाट हुन्छ ?

महान्यायधिवत्ता कसको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुन्छ ?

नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सर्वप्रथम समर्थन गर्ने राष्ट्र कुन हो ?

विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो ?

दिइएका विकल्पबाट उपयुक्त Missing Character छनोट गर्नुहोस ।

दिइएका विकल्पबाट उपयुक्त Missing Character छनोट गर्नुहोस ।

यदि 3456 भनेको rope हो भने 5463 भनेको के हो ?

यदि 653042 भनेको volume हो भने 4032 भनेको के हो ?

125:15::124:?

Leave a comment

Your email address will not be published.