Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 92

Welcome to your GK & IQ Exam Set 92

भक्तपुर दरवार अगाडि भएको शालिक कस्को हो ?

नेपालको सबै भन्दा पहिलो मूर्ति कुन हो ?

ठकुरी वंशका अन्तिम राजा को थिए ?

प्रताप मल्ल को मृत्यु पछि राजा हुने उनका नावालक छोरा को थिए ?

नेपालकी राजकुमारी भृकुटीलाई के भनेर चिनिन्छ ?

यदि 35204 बराबर plato हुन्छ भने 043 बराबर के हुन्छ ?

दिइएका विकल्पबाट उपयुक्त Missing Character छनोट गर्नुहोस ।

दिइएका विकल्पबाट उपयुक्त Missing Character छनोट गर्नुहोस ।

दिइएका विकल्पबाट उपयुक्त Missing Character छनोट गर्नुहोस ।

यस खालको प्रश्नमा अल्फावेट वा नम्बरलाई विभिन्न तरिकाले मिलाइएको हुन्छ । प्रश्नमा 2 वटा विकल्प समान दिइएको हुन्छ र ती 2 विकल्प छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

  1. 10pKr
  2. 10Pkr
  3. 10pKr
  4. 10pkR

Leave a comment

Your email address will not be published.