Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 91

Welcome to your GK & IQ Exam Set 91

भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन् ?

कुन राजाको पाला देखि नेपालमा युवराजाधिराजको घोषणा गर्न थालिएको हो ?

बाइसे राज्यको केन्द्र कुन ठाउमा थीयो ?

भक्तपुरको न्यातपोल (५ तल्ले ) मन्दिरमा कुन देवीको मुर्ती छ ?

"राजाषी" भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ ?

यस खालको प्रश्नमा अल्फावेट वा नम्बरलाई विभिन्न तरिकाले मिलाइएको हुन्छ । प्रश्नमा 2 वटा विकल्प समान दिइएको हुन्छ र ती 2 विकल्प छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

  1. aPple
  2. apple
  3. aPPle
  4. aPPle

तल दुईओटा उस्तै खालको Text दिइएको छ । पहिलो र दोस्रो मा एक शब्द फरक छ । त्यो फरक शब्द पत्ता लगाउनुहोस् ।

  • Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
  • Your time is limietd, so don't waste it living someone else's life.

तल दुईओटा उस्तै खालको Text दिइएको छ । पहिलो र दोस्रो मा एक शब्द फरक छ । त्यो फरक शब्द पत्ता लगाउनुहोस् ।

  • The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.
  • The greatest glory in living lise not in never falling, but in rising every time we fall.

जनता मेमोरियल स्कुलको कक्षा 10 को कुल विध्यार्थी संख्या 48 छ । त्यसमा केटीको भन्दा केटाको संख्या दुई गुणा बढी छ भने कुल केटीको संख्या कति रहेछ ?

प्रतिक्षा र सपना दुई दीदीबहिनी हुन् । उनीहरुको उमेरको योग 55 वर्ष छ । तिनीहरुको एकअर्काका विपरीत अंकको उमेर छ भने प्रतिक्षा र सपना कतिकति वर्षका होलन् ?

Leave a comment

Your email address will not be published.