Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 9

Welcome to your GK & IQ exam set 9

पशुपतिनाथको प्रथम पुजारी को हुन् ?

पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन कस्ले चलाएका हुन् ?

"सुमति" कुन मल्ल राजाको उपनाम हो ?

कुन राजाले प्रचलनमा ल्याएका मुद्रामा कामधेनु गाईको चित्र अंकित थियो ?

नेपालमा सर्वप्रथम सुकी प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन् ?

यदि हिरालाई सुन, सुनलाई चाँदी, चाँदीलाई मणी, मणीलाई पन्ना भनिन्छ भने सबै भन्दा सस्तो रत्न कुन होला ? सुनहिराचाँदीमणी

यदि रेललाई बस, बसलाई ट्याक्टर, ट्याक्टरलाई स्कुटर, स्कुटरलाई साइकल भनिन्छ भने खेत जोत्न केको प्रयोग गरिन्छ ?

NATURE लाई कोड भाषामा MASQUE जस्तै FAMINE लाई के लेखिन्छ ?

DOG लाई कोड भाषामा FRK जस्तै CAT लाई के लेखिन्छ ?

SUNDAY लाई कोड भाषामा TVNDAY जस्तै MONDAY लाई के लेखिन्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.