Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 86

Welcome to your GK & IQ Exam Set 86

यक्ष गुप्ता कुन वंशका अन्तिम राजा थिए ?

भक्ति थापाले कुन युद्धमा विरगती प्राप्त गरेका थिए ?

नारायणहिटी दरवार काण्ड कहिले भएको थियो ?

मल्लकालमा सैनिकलाई के भनिन्थ्यो ?

चौदण्डी राज्यका अन्तिम राजा को थिए ?

Leave a comment

Your email address will not be published.