Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 82

Welcome to your GK & IQ Exam Set 82

परराष्ट्र मन्त्रालय तलका मध्ये मुख्य कुन समूहमा पर्दछ ?

नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रर्वतम कसलाई भनिन्छ ?

गाउ परिषदको बैठक वर्षको कतिपटक बस्नुपर्छ ?

नेपालको आधुनिक परराष्ट्र नीतिका निर्माता कसलाई भनिन्छ ?

कुन देशको आफ्नो कुनै सिक्का छैन ?

एउटा समूहमा 5 जना विध्यार्थी छन् । तिनीहरुको उमेर क्रमश : 15,16,18,20 र 21 वर्ष रहेको छ भने विध्यार्थीको औसत कति होला ?

एउटा विध्यालयमा अध्यापनरत 31 जना शिक्षकहरुको औसत उमेर 32 वर्ष छ । तीमध्ये 47 वर्षको एकजना शिक्षकको अन्यत्र सरुवा भएछ भने बाँकी कर्मचारीको मात्र औसत उमेर कति होला ?

Leave a comment

Your email address will not be published.