Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 81

Welcome to your GK & IQ Exam Set 81

अक्सिजनको भ्यालेन्सी .......... हो ?

डार्विनको सिद्धान्त लाई ...... पनि भनेर चिनिन्छ ?

नेपालमा सर्वप्रथम टेष्टुब बेबी कुन अस्पतालमा जन्मेको थियो ?

कान्केभ एनाको फोकस .......... हुन्छ ।

पुनर्जागरन आन्दोलन युरोपको कुन देशबाट सुरू भएको हो ?

दिइएको चित्रमा त्रिभुजहरुको संख्या पत्ता लगाउनुहोस ।

दिइएको चित्रमा रहेका वर्गहरुको संख्या पत्ता लगाउनुहोस ।

तलको चित्रमा कतिवटा आयत छन् ?

तलको चित्रमा कतिवटा वर्ग रहेका छन् ?

प्रतिदर्जन रु 105 को दरले किन्दा रु 420 मा कति वोटा सुन्तला किन्न सकिन्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.