Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 8

Welcome to your GK & IQ exam set 8

गोपाल वंशका प्रथम राजा को थिए ?

देउपाटन सहरको निर्माण कस्ले गरेका थिए ?

लीच्छविकालमा "द्रंग" भन्नाले के बुझिन्थ्यो ?

लीच्छविकालमा "प्रधान" लाई के भनीन्थ्यो ?

पशुपतिमा माहास्थान गर्न लगाउने राजा को हुन् ?

Dog को Bark भएजस्तै Goat को के हुन्छ ?

Gold को सम्बन्ध Ornament सँग भएजस्तै Wood को सम्बन्ध केसंग हुन्छ ?

CHAMPION लाई कोड भाषामा HCMAIPNO जस्तै NEGATIVE लाई के लेखिन्छ ?

NATURE लाई कोड भाषामा TANERU जस्तै NEARER लाई के लेखिन्छ ?

CENTRAL लाई कोड भाषामा LARTNEC जस्तै SEMINAR लाई के लेखिन्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.