Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 69

Welcome to your GK & IQ Exam Set 69

सीता कसकी छोरी थिईन् ?

वलभद्र कुंवरले कुन लड़ाइको नेतृत्व गरेका थिए ?

नेपालमा चौसठ्ठी सालको पर्व कुन राजाको पालामा भएको थियो ?

सहिदगेटको ४ सहिदका मूर्ति कुन कलाकारले बनाएका हुन् ?

नेपालको सबै भन्दा पहिलो मूर्ति कुन हो ?

तलको चित्रमा कतिवटा त्रिभुजहरु छन् ?

५,१०,१६,२३,?

Leave a comment

Your email address will not be published.