Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 68

Welcome to your GK & IQ Exam Set 68

नेपालमा कतिवटा राजदूतावासको स्थायी कार्यालय रहेका छन् ?

नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको प्रथम अफ्रिकी मुलुक कुन हो ?

सुशासनका ३ आयामहरु के के हुन् ?

महानगरपालिका हुनका लागि कति जनसंख्या हुनुपर्छ ?

क्षत्रफल को हिसाबमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कुन हो ?

५,२५,१२५,?

८१०,२७०,९०,?

565:55::?

Leave a comment

Your email address will not be published.