Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 64

Welcome to your GK & IQ Exam Set 64

जंग बहादुर शाहको बास्तविक नाम के थीयो ?

बाइसे राज्यको केन्द्र कुन ठाउमा थीयो ?

भिमसेन थापाको जन्म कुन ठाउंमा भएको थीयो ?

पृथ्वीको परिधि कति कि. मि. रहेको छ ?

व्यारोमिटर : चाप : : थर्मोमिटर : ?

Calendar को सम्बन्ध Date सँग हुन्छ भने Dictionary को सम्बन्ध के सँग हुन्छ ?

सुरेशले विहान 7 बज़्न 20 मिनेट छदा घर छाड्यो र 15 मिनेटमा राजनको घर पुग्यो । राजनको घरमा उनीहरु 20 मिनेट नास्ताका लागि व्यतित गरे । त्यस पछि उनीहरु अफिसतिर लागे र अफिस पुग्न उनीहरुलाई 25 मिनेट लाग्थ्यो । उनीहरुले कुन समयमा अफिसका लागि राजनको घरबाट निस्के ?

4 km सडक निर्माण गर्न प्रतिदिन 8 घण्टाको दरले 200 ज्यामिलाई 50 दिन लाग्छ भने प्रतिदिन 10 घण्टाको दरले 80 दिनमा सो सडक निर्माण गर्न कति ज्यामि कम गर्नुपर्ला ?

Leave a comment

Your email address will not be published.