Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 6

Welcome to your GK & IQ exam set 6

किरांतकालमा प्रथम राजा को थिए ?
गौतम बुद्ध नेपालमा कुन किरांती राजाको पालाम आएको थिए ?
महाभारतको युद्धसंग सम्बन्धित राजा को थिए ?
पशुपतिको दक्षिणतर्फको उन्मुक्त भैरव कस्ले बनाएका हुन् ?
किरांतकालका अन्तिम राजा को थिए ?
हात्ती : थासो : : विरालो : ?
मित्र : मण्डली : : वैरागी : ?
Necessity को सम्बन्ध Invention सँग भए Curiosity को सम्बन्ध के सँग हुन्छ ?
Eyes : tears भएजस्तै :
Bird लाई Wing जस्तै Fish लाई के हुन्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.