Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 56

Welcome to your GK & IQ Exam Set 56

प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि कम्तीमा कति उमेर हुन आवश्यक छ ?

पहिलो पटक ब्यावस्थापिक संसदको अधिवेशन कसले आव्हान गर्दछ ?

पशुपतिनाथको मन्दिर कस्ले बनाएका थिए ?

रमणीय स्थल मधुगंगा कुन जिल्लामा पर्दछ ?

प्रताप मल्लकी दुई रानीको नाम के हो ?

Eyes : tears भएजस्तै :

Necessity को सम्बन्ध Invention सँग भए Curiosity को सम्बन्ध के सँग हुन्छ ?

हाँस : टिउरो : : गधा : ?

प्रश्नम उल्लिखित विकल्पहरुको अध्ययन गरी नमिल्दो (Odd) विकल्प पत्ता लगाउने । समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस।

औलो    टीबी    क्यान्सर   एड्स

प्रश्नम उल्लिखित विकल्पहरुको अध्ययन गरी नमिल्दो (Odd) विकल्प पत्ता लगाउने । समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस।

काठमाडौं
पोखरा
चितवन
रुपन्देही

Leave a comment

Your email address will not be published.