Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 55

Welcome to your GK & IQ Exam Set 55

नेपालको पर्यटन विकासको प्रमुख आधार के हो ?

नेपालको शान्ति क्षत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने अन्तिम राष्ट्र कुन हो ?

हिमाली क्षेत्रमा नगरपालिका बन्नको लागि कति जनसंख्या हुनु आवश्यक पर्छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष को हुन्छ ?

"रारा राष्ट्रिय निकुंज" कुन प्रदेशमा पर्दछ ?

रेडियोलाई स्रोता जस्तै टेलिभिजनलाइ के हुन्छ ?

पानी : थोपा : : रुख : ?

प्रश्नम उल्लिखित विकल्पहरुको अध्ययन गरी नमिल्दो (Odd) विकल्प पत्ता लगाउने । समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस।

काउली     मुला      बकुल्ला      सिमी

रण्जु परीक्षामा सफल भएका विध्यार्थीमध्ये सुरुबाट १६ औँ स्थानमा र तलबाट २९ औँ स्थानमा रहेकी छिन । ५ जना विध्यार्थीहरु परीक्षामा सहभागी हुन सकेनन् र ५ जना अनुक्तीर्ण भए भने कक्षामा कति विध्यार्थी थिए ?

दिइएका चित्रमध्ये नमिल्ने (Odd) चित्र पत्ता लगाउनुहोस् ।

Leave a comment

Your email address will not be published.