Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 54

Welcome to your GK & IQ Exam Set 54

संयुक्त राष्ट्रियसंघीय शान्ति सैनिकहरुलाई के भनिन्छ ?
Which is the highest active volcano in the world?
Where is "Caucasus Mountain Range"?
अफ्रिका महादेशले विश्वको कति प्रतिशत भू भाग ओगटेको छ
सबैभन्दा बढी उचाईमा रहेको सहर कुन हो ?
दिइएका चित्रमध्ये नमिल्ने (Odd) चित्र पत्ता लगाउनुहोस् ।
दिइएका चित्रमध्ये नमिल्ने (Odd) चित्र पत्ता लगाउनुहोस् ।
दिइएका चित्रमध्ये नमिल्ने (Odd) चित्र पत्ता लगाउनुहोस् ।
सञ्जयले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छ । मधुले सो काम 20 दिनमा गर्न सक्छ भने दुवै जना मिलेर गर्दा सो काम कति दिनमा गर्न सक्छन ?
A र B मिलेर कुनै काम 8 दिनमा गर्न सक्छन । A एक्लैले सो काम 12 दिनमा गर्न सक्छ भने B एक्लैले सो काम कति दिनमा गर्न सक्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.