Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 5

Welcome to your GK & IQ exam set 5

कास्की जिल्लामा रहेको घान्द्रुक कति मिटर उचाईमा रहेको छ ?

देवीघाट कुन जिल्लामा पर्दछ ?

पर्यटकीय रूपमा रहेको उत्तरपानी कुन जिल्लामा पर्दछ ?

रमणीय स्थल मधुगंगा कुन जिल्लामा पर्दछ ?

पुतली बगैचा कुन जिल्लामा पर्दछ ?

वीर : भूनी : : झाक : ?

माछा : कुर : : धमिर : ?

अर्जुन : गाण्डिव : : शिव : ?

मास : कुनाउरो : : गहुँ : ?

हाँस : टिउरो : : गधा : ?

Leave a comment

Your email address will not be published.