Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ Exam Set 49

Welcome to your GK & IQ Exam Set 49

अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस कहिले मनाईन्छ ?

UNHCR को प्रधान कार्यालय कुन देश मा पर्दछ ?

UNO का सदस्य प्राप्त गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए ?

सार्कको सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो ?

सार्कमा सबैभन्दा लामो रेलवे स्टेशन कुन हो ?

(१२,२२,३२ ) भएजस्तै तलको कुन मिल्छ ?

(१/२, १/३ ) भए जस्तै तलको कुन मिल्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.