Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 46

Welcome to your GK & IQ exam set 46

उत्तर अमेरिका कस्ले पत्ता लगाएका थिए ?

दुई महादेशमा रहेको राष्ट्र कुन हो ?

विश्व सम्पदा दिवस कहिले मनाईन्छ ?

The volcanic region "Ring of Fire" surrounds ......

विश्व धुम्रपान विरुद्ध दिवस कहिले मनाईन्छ ?

(१/२, १/३ ) भए जस्तै तलको कुन मिल्छ ?

तल दुईओटा उस्तै खालको Text दिइएको छ । पहिलो र दोस्रो मा एक शब्द फरक छ । त्यो फरक शब्द पत्ता लगाउनुहोस् ।

  • Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
  • Your time is limietd, so don't waste it living someone else's life.

Leave a comment

Your email address will not be published.