Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 42

Welcome to your GK & IQ exam set 43

नेपालमा कतिवटा राजदूतावासको स्थायी कार्यालय रहेका छन् ?

नेपालको शान्ति क्षत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने अन्तिम राष्ट्र कुन हो ?

नेपालको सवैभन्दा ठूलो औद्दोगिक क्षेत्र कुन हो ?

नेपाली मुद्रालाई कहिले देखि ने. रु. लेख्न थालियो ?

क्षेत्रफलको आधारमा संसारको सबैभन्दा सानो देश कुन हो ?

तलको चित्रमा कतिवटा वर्गहरु रहेका छन् ?

दिइएको चित्रमा भएका सीधा रेखाको संख्या पत्ता लगाउनुहोस ।

तल दिइएको चित्रमा वर्गहरुको संख्या कति छ ? पत्ता लगाउनुहोस ।

दिइएको चित्रमा कतिवटा वर्गहरु रहेका छन् ?

दिइएको चित्रमा रहेका वर्गहरुको संख्या पत्ता लगाउनुहोस ।

Leave a comment

Your email address will not be published.