Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 31

Welcome to your GK & IQ exam set 31

नेपालको पर्यटन विकासको प्रमुख आधार के हो ?

नेपालको सवैभन्दा ठूलो औद्दोगिक क्षेत्र कुन हो ?

नेपालक पहिलो बाणिज्य बैंक कुन हो ?

नेपालमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने विदेशी राष्ट्र कुन हो ?

नेपाल र श्रीलंकाबीच दौत्य सम्बन्ध कहिले स्थापित भयो ?

त्यो सबैभन्दा सानो भिन्न कुन हो जसलाई 3/4 सँग जोड़दा परिणाम Natural Number आउँछ ?

हरिले आफ्नो सम्पत्तिको 1/3 छोरालाई दिन्छ, बाँकीको 1/2 छोरीलाई दिन्छ र त्यसपछिको बाँकी श्रीमतीलाई दिन्छ भने श्रीमतीले हरिको सम्पत्तिको कति भाग पाउँछन् ?

0.2 x 0.02 x 0.002 को गुणनफल कति हुन्छ ?

31 मिलिग्रामलाई किलोग्राममा बदल्दा कति हुन्छ ?

दुई संख्याहरुको अनुपात 2:3 छ र तिनीहरुको योग 30 छ भने ती संख्याहरु कुन कुन हुन् ?

Leave a comment

Your email address will not be published.