Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 3

Welcome to your GK & IQ exam set 3

रेलिङ गुम्बा कुन जिल्लामा पर्दछ ?

धौलेक मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ ?

काँक्रेविहार कुन जिल्लामा पर्दछ ?

तिलौराकोट कुन जिल्लामा पर्दछ ?

धार्मिक दृष्टिले प्रसिद्ध ठाकुरद्वार मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ ?

पहिलो र दोस्रो अक्षरबाट ३-३ अक्षर घट्दो क्रममा फड्केको M, Q, U, ?

तीन-तीन अक्षर फड्केको क्रममा KM, NP, QS, ?

रेडियोलाई स्रोता जस्तै टेलिभिजनलाइ के हुन्छ ?

नदीको किनार भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ ?

व्यारोमिटर : चाप : : थर्मोमिटर : ?

Leave a comment

Your email address will not be published.