Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 28

Welcome to your GK & IQ exam set 28

न्यायपालिकाको सबैभन्दा मथिल्लो तह कुन हुनेछ ?

प्रधान न्यायधीशका अतिरित्त सर्वोच्च अदालतमा बढीमा कति जनासम्मा अन्य न्यायधीशहरु रहनेछन् ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त्त कति जना सदस्य रहने ब्यवस्था छ ?

स्थानीय स्वायत्त शासन एन, २०५५ कहिले लागु भयो ?

स्थानीय निकाय कति तहमा विभाजन गरिएको छ ?

1/4 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ ?

भुपिनको आय रु 25,000 बाट घटेर रु 23,000 भयो भने निजको आम्दानी कति प्रतिशतले घट्यो ?

त्यो कुन संख्या हो जसको 75 प्रतिशतमा 75 जोड्दा परिणाम सोही संख्या आउँछ ?

क्षितिजले आफ्नो आयको 20% आफ्नो बच्चाको शिक्षामा खर्च गर्छन । उनको खर्च रु 2800 भए आय कति होला ?

एउटा टोकरीमा भएका 75 वोट सुन्तलामध्य 8% बिग्रेका छन् भने बिग्रेका सुन्तला कतिवोट रहेछन ?

Leave a comment

Your email address will not be published.