Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 24

Welcome to your GK & IQ exam set 24

जंगवहादुर राणालाई "जंगवहादुर" नाम कसले दिएका थिए ?

यक्ष गुप्ता कुन वंशका अन्तिम राजा थिए ?

भक्ति थापाले कुन युद्धमा विरगती प्राप्त गरेका थिए ?

सहिद शुक्रराज शास्त्रीक पिताको नाम के हो ?

धौलेक मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ ?

दिइएका दुई कथनका आधारमा उत्तम विकल्प छनोट गर्नुहोस् ।

चराहरु आकाशमा उड्छन्
काग एउटा चरा हो 

५,१०,१६,२३,?

४,१२,३६,१०८,?

६,१६,३६,६६,?

यदि winter लाई कोड भाषाम 725341 लेखिन्छ भने rent लाई के लेख्नुपर्छ ?

Leave a comment

Your email address will not be published.