Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 16

Welcome to your GK & IQ exam set 16

जंग बहादुर शाहको बास्तविक नाम के थीयो ?

नारायणहिटीको डिजाईनर को हुन् ?

शीतल निवासको निर्माण कसले गरेका थिए ?

बाइसे राज्यको केन्द्र कुन ठाउमा थीयो ?

विश्वमा नागरिक वडापत्रको शुरूवात कुन मुलुकबाट भएको हो ?

Leave a comment

Your email address will not be published.