Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

GK & IQ exam set 14

Welcome to your GK & IQ exam set 14

अलौ पर्व कहिले भएको थियो ?

माथवरसिंह थापा कस्का छोरा थिए ?

जंगबहादुरको मृत्यु कुन सालमा भएको थियो ?

राणा शासनको विरोधमा गोप्य रुपमा सर्वप्रथम स्थापना भएको संस्था कुन हो ?

"चारबुर्जा दरबार" बन्नाले कुन दरवारलाई भुझाउंछ ?

एउटा कक्षामा विनिता आस्था भन्दा १० स्थान अगाडि छन, आस्था पछाडिबाट २५ औँ क्रममा छन । विनिताको स्थान कक्षामा पाँचौं हो भने कक्षामा कति जना विध्यार्थी रहेछन ?

समिक्षा र सुकृति कक्षामा मेरिटको आधारमा १० औँ र ११ औँ स्थानमा पर्दछन । यदि कक्षामा ३० जना छन भने उनीहरु अन्तिमबाट क्रमश: कतिऔँ क्रममा पर्दछन ?

अस्पतालको एउटा लाइनमा पूजा सुरू र अन्तिम दुवैतिरबाट ११ औँ स्थानमा छन भने त्यहाँ कति जना मान्छे रहेछन ?

३,४,६,९,?

श्रेणी क्रमश : १,२,३,४ ले बढ्दै गएको । ०,३,८,१५,?

Leave a comment

Your email address will not be published.