Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

Featured

Nepali For ASI

1,500.00

( 0 Review )

Course Level

Expert

Video Tutorials

31

1,500.00

Enrolment validity: 90 days

Enrolment validity: 90 days

Course content

31 Lessons

व्याकरण

पदवर्ग
1:14:32
वाक्य
00:52:37
वाच्य
00:36:46
काल
00:42:15
क्रियाको भाव
00:46:56
लिङ्ग वचन , आधार पुरुष , करण अकरण
00:55:24
शब्द निर्माण
00:52:25
शब्द भण्डार
00:22:27
वर्णहरुको पहिचान र वर्गीकरण
00:55:45
वर्ण विन्यास
00:57:00
उक्ति परिवर्तन
00:4:41
कारक
00:18:31
प्रेरणार्थक
00:06:44
लेख्य चिन्ह
00:17:03

नेपाली लेखन

Notes

What to learn?

Instructor

4.44 /5

31 Courses

1,500.00

Enrolment validity: 90 days

Share

Share: