Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

Featured

Gk For Kharidar

1,500.00

( 0 Review )

Course Level

All Levels

Video Tutorials

47

1,500.00

Enrolment validity: 90 days

Enrolment validity: 90 days

Course content

47 Lessons

Topics

ब्रह्माण्ड , सौर्यमंडल , पृथ्वी सम्बन्धि जानकारी
57:29
धर्म संस्कृति भाग १
46:16
धर्म संस्कृति भाग २
00:58:54
भूगोल भाग १
00:27:46
भूगोल भाग २
00:34:31
भूगोल भाग ३
1:07:40
नेपालको भूगोल संघ , प्रदेश , स्थानीय तह
00:28:56
विश्व इतिहास भाग १
00:34:03
विश्व इतिहास भाग २
00:56:55
विश्व इतिहास भाग ३
00:12:43
जलसम्पदा जिल्ला
00:34:31
आर्थिक विकास , उद्योग , पर्यटन
00:52:20
जल बिधुत
00:18:18
स्वास्थ्य
00:7:47
International Organization part 1
00:55:35
International Organization part 2
1:12:16
International organization part 3, EU , ASEAN
00:52:23
नेपालको संविधान
00:39:03
बिज्ञान र प्रविधि
00:58:16
विश्वको भूगोल भाग १
00:18:44
विश्वको भूगोल भाग २
00:49:31
नेपालको योजना विकास
00:41:11
कम्प्युटर सम्बन्धि जानकारी
00:20:14
Mobile, internet, email सम्बन्धि जानकारी
00:12:56
वंश , वंशाणुगत , र विधि बिज्ञान
00:26:23
नेपालको इतिहास
00:44:43
नेपालको इतिहास , प्राचीनकाल , मध्यकाल भाग १
00:52:07
नेपालको इतिहास पर्व हरु भाग १
00:28:44
नेपालको इतिहास , प्राचीनकाल , मध्यकाल भाग २
00:42:48
नेपालको इतिहास पर्वहरु भाग २ , नेपालमा भएका जन आन्दोलन सम्बन्धि जानकारी
00:46:01
Bishwo ko Bhugol
53:25

Gk Notes

What to learn?

Instructor

4.42 /5

27 Courses

1,500.00

Enrolment validity: 90 days

Share

Share: