Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

Featured

Constitution (संविधान ) For ASI

1,500.00

( 0 Review )

Course Level

Intermediate

Video Tutorials

11

1,500.00

Enrolment validity: 90 days

Enrolment validity: 90 days

Course content

11 Lessons

Topics

नेपालको संविधान Part-1
1:08:05
नेपालको संविधान Part-2 , कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
01:24:51
नेपालको संविधान Part-3 , मौलिक हक र कर्तव्य
1:26:31
नेपालको संविधान Part-4, राज्यको संरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड
1:24:06
नेपालको संविधान Part-5, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धि व्यवस्था, संकटकालीन अधिकार
00:20:53
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८
00:17:31
सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन २०४९
00:28:17
प्रहरी ऐन २०१२ , प्रहरी नियमावली २०७१
00:48:30
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४
00:56:54
मुलुकी अपराध संहिता २०७४
1:31:14
कसूरको अनुसन्धान सम्वन्धि नियमावली २०७५
00:22:23

What to learn?

Instructor

4.44 /5

28 Courses

1,500.00

Enrolment validity: 90 days

Share

Share: