TU Notices

त्रि. वि सेवा आयोगको पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी जरुरी सूचना।

  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका लागि निम्न लिखित विषयका प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदहरूमा अनुसन्धानात्मक वबिशिष्टताको आधारमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले “सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी तोकिएको बिषयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका र ५० बर्ष उमेर ननाधेका” योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट मिति २०७६ माघ ८ गते रातको…

जागिरको अवसर !! त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।

  गोरखापत्रमा पहिलोपटक प्रकाशित मिति २०७६।०८।२४ यस अस्पतालको विभिन्न विभागहरूका लागि ७ वटा हाउस अफिसर पद करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने मएको हुंदा एम.बि.बि.एस. उत्तिर्ण गरी नपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सप्राप्त इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र हिमालयन बैंक महाराजगञ्जको खाता नं. ०६५४४०७ मा रु.२,०००।- (दुई हजार) जम्मा…

त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी माग

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको लागिनिम्नलिखित पदहरुमा करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट मिति २०७६।९।७ गते दिनको ३:०० बजे भित्र त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको परीक्षा प्रशासन महाशाखामा आइपुग्ने गरी दरखास्त आव्हान गरिन्छ । दरखास्त फाराम त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको परीक्षा प्रशासन महाशाखाबाट रु.३००।- तिरी प्राप्त गर्न सकिनेछ…