TSC Notices

निम्नमाध्यमिक तह अंग्रेजी र सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन।

  निम्नमाध्यमिक तह सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन     निम्नमाध्यमिक तह अंग्रेजी विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन Source:tsc.gov.np

परीक्षा तथा पठनपाठन स्थगन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अत्यन्त जरुरी सूचना माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा गठित COVID-19 संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७६।१२।०५ गते बसेको वैठकले देहायका निर्णयहरु गरेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी तथा कार्यान्वयनको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । Source:doe.gov.np

सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना

  प्रस्तत विषयमा यस आ.व. २०७६।७७ को विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक दरबन्दी तथा राहत शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामदायिक विद्यालयहरुलाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्न भनी यस केन्द्रको वेभसाइट र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी निवेदन पेश गर्ने विद्यालयहरुको बिवरण…

निम्नमाध्यमिक तह गणित विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा प्रकाशन

  शिक्षक सेवा आयोगबाट गत आश्विन महिनामा सञ्चालित निम्नमाध्यमिक तह को अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरुमध्ये न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क (५० अंक) ल्याउन सफल उम्मेदवारहरुको रोल नं.को क्रमअनुसारको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । Source;tsc.gov.np  

शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना ।

  शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी सूचना । यस आयोगबाट मिति २०७६ आश्विन महिनामा लिईएको माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भैईसकेको छ । परीक्षामा सफल उम्मेदवारहरुको लागि प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी कार्य आयोगद्वारा छिट्टै हुदैछ । हाल कतिपय विद्यालयहरूले राहत तथा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित उम्मेदवारहरुबाट अध्यापन…

शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालयहरुलाई यथा-शिघ्र विवरण पेश गर्नु भनि जारि गरिएको सूचना।

  श्री तपसिलका विद्यालयहरु प्रस्तुत विषयमा विगत वर्षहरुमा नै नमुना विकासका लागि छनोट भई अनुदान प्राप्त गरिरहेका निम्न विद्यालयहरुले न्युनतम रुपमा नमुना विद्यालयका लागि स्वीकृत गुरुयोजना, अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको विवरण, निर्देशिकाबमोजिम प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विवरण यस केन्द्रमा समय मै पेश गर्नु पर्नेमा हालसम्म पनि देहायका विवरण प्राप्त नभएको…

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको विभिन्न जिल्लाका शिक्षा तथा समन्वय ईकाईका लागि जारि गरिएको सूचना।

  शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको विभिन्न जिल्लाका शिक्षा तथा समन्वय ईकाईका लागि जारि गरिएको सूचना। Source:doe.gov.np

सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

  सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।   राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ Source:doe.gov.np

शिक्षक अनुमतिपत्रको नतिजाको पुनर्योग सम्मबन्धमा ७ वटै प्रदेशका लागि जारि गरिएको सूचना।

  शिक्षक अनुमतिपत्रको नतिजाको पुनर्योग सम्मबन्धमा ७ वटै प्रदेशका लागि जारि सूचना  Source:tsc.gov.np