Notices

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक पुरस्कार सम्बन्धी सूचना।

  चालु आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यकम अनुसार देहायका विधामा एक-एक लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार र प्रत्येक विधामा सात वटा प्रदेशबाट एक-एक जनालाई रु ५० हजारको दरले प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिने हँदा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारको लागि देहायको विधा र क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरी…

Online परिक्षा, शाखा अधिकृत, ना.सु, खरिदार , नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्पूर्ण बिषय

ONLINE परिक्षामा सम्मेलित हुन गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रियाहरु।   1.सर्वप्रथम Website मा Register हुने परिक्षामा भाग लिनको लागि पहिले WEBSITE (www.helloloksewa.com) मा Register गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि Website को माथिल्लो भागमा रहेको REGISTER बटनमा थिचेर आफ्नो पुरा नाम , ईमेल ठेगाना , आफुले सम्झन सक्ने पासवोर्ड र मोबाईल नं राखेर REGISTER…

error: Content is protected !!