hello loksewa

खरिदारको नि:शुल्क तयारी कक्षाका विजेताहरुको नाम सार्वजनिक सम्बन्धि सूचना।

यस helloloksewa.com द्वारा आयोजित नि: शुल्क खरिदारको Online Class का लागि नाम र फोन नम्बर टिपाउनु हुनु मध्ये निम्न १० लाई गोल प्रथाबाट चयन गरिएको जानकारी गराउदछौं। विजेताहरुको नाम यस प्रकार रहेको छ : 1.  Kumar Balami Magar 2. Dipesh Kumar Kushwaha 3. Nirmal Sapkota 4. Bibek Rajbanshi 5. Sujata…

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । Source:psc.gov.np

करारमा जागिर खुल्यो !!

  प्रथमपटक प्रकाशित मिति: २०७७।०७।१४ यस डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौँको आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस कार्यालयका लागि भेटनरी डाक्टर (सातौँ तह) पदमा २०७० असार मसान्तसम्मका लागि करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनमित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ…

स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12505/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना, हेटौंडा कार्यालय।

  हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १२५०५/७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा सिफारिस भएका योग्यताक्रम नं. १०, रोल नं. ४१०३४५ का सन्जयवहादुर स्याङतानले उक्त पदबाट मिति २०७६।०९। १८ गतेबाट लागू हुने गरी दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको व्यहोराको पत्रको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य…

(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।

यस कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९२१। २०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह चार, सहायक पदमा यस कार्यालयको मिति २०७६। ०९। २१, सूचना नं ७७। २०७६-७७ बमोजिम स्थायी नियुक्तिका लागि मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकमा सिफारिस भएका यो.क्र.नं. २६ का दीपक बि.सी. यस कार्यालयको सूचना नं. १२९। २०७६-७७, मिति २०७७।०३।१५…

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ९/२०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

सशस्ल प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको मिति २०७६।११।१५, १६ र १७ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझाई तपसिलका उम्मेदवारहरुले पुनर्योग गराई पाउँ भनि पेश गर्नुभएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा साविकको नतिजामा कुनै पनि परिवर्तन नभएको व्यहोरा पुनर्योग समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।…

यति धेरै खुल्दै जागिर !! २०७७/०७८ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका

    २०७७/०७८ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका (निजामती सेवातर्फ राजपत्रांकित तथा राजपत्र अनंकित विभिन्न श्रेणी / तहका पदहरु)   Source:psc.gov.np

error: Content is protected !!