helloloksewa

जागिर खाने अवसर ! नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा रोजगारीको अवसर।

  लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७६/११/२२ मा प्राप्त सहमति अनुसार यस कम्पनीमा रिक्त रहेका देहायका पदहरू खुला, समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७६ अनुसार योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आछ्वान गरिन्छ । दरखास्त फाराम कम्पनीको कार्यालयको प्रशासन शाखाबाट वा…

अध्यापन अनुमतिपत्र माध्यमिक तह सामाजिक र गणित विषयको नतिजा प्रकाशित

अध्यापन अनुमतिपत्र माध्यमिक तह सामाजिक विषयको नतिजा अध्यापन अनुमतिपत्र माध्यमिक तह गणित विषयको नतिजा Source:tsc.gov.np

error: Content is protected !!