Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Nasu / Kharidar IQ EXAM (Magh 21)

Welcome to your Weekly Exam !!

Name
1. 
एउटा मतदानमा दुई उम्मेद्वारबिच प्रतिष्पर्धा हुँदा पहिलो उम्मेद्वारले सदर मतको 80% पाउँछ र दोश्रोले 30% पाउँछ । यदि पहिलो र दोश्रो उम्मेद्वारविच 1000 मतको फरक थियो भने जम्मा सदर मत कति थियो ?

2. 
ठूलो संख्याको 40% सानो संख्याको 60% संग बराबर हुन्छ । यदि दुई संख्याविचको योगफल 150 हुन्छ भने सानो संख्या कति होला ?

3. 
कुनै सामानको मुल्य 20% ले बढेर पुनः 20% ले घट्छ भने उक्त सामानको मुल्यमा जम्मा कति प्रतिशतको परिवर्तन देखिन्छ ?

4. 
एक विद्यार्थीलाई पास हुनको लागि 40% अंक ल्याउनु पर्ने थियो । उसले 110 अंक ल्याएर 50 अंक नपुगी फेल भएछ भने जम्मा कति पूर्णांकको परिक्षा थियो होला ?

5. 
एक विद्यार्थीको 5 वटा विषयको औषत अंक 80 थियो । सुरुको 2 वटा विषयको औषत अंक 90 र अन्तिम 2 वटा विषयको औषत अंक 60 भए बाँकीको विषयको अंक कति थियो ?

6. 
10 वटा डाटाहरुको औषत १२ रहेको छ । यदि 11 औँ डाटा समावेश हुँदा औषत 1 ले घट्छ भने 11 औँ डाटा कति थियो ?

7. 
The average weight of 8 man is increased by 3 kg when man with weight 50 kg is replaced by new man. Find the weight of new man.

8. 
The average weight of 10 man is decreased by 2 kg when man with weight 70 kg is replaced by new man. Find the weight of new man.

9. 
What is the similar value of 0.2233333……..?

10. 

11. 

12. 

13. 
दिईएकोमा कुन भिन्न सानो छ ?

14. 
दिईएकोमा कुन भिन्न ठूलो छ ?

15. 
दिईएकोमा कुन विकल्प सहि छ ?

16. 
दिईएको भिन्नलाई घट्दो क्रममा लेख्दा कुन विकल्प सहि हुन्छ ? ९/११, ७/९, ६/८, ११/१३

17. 
If CP is Half of SP then, Profit % is ?

18. 
If CP is Double of SP then, Loss % is ?

19. 
100 वटा कलमको खरिद मुल्य २०० वटा कपिको विक्रि मुल्यसंग बराबर भए, नोक्सान % कति हुन्छ ?

20. 
कुनै व्यक्तिले ११ सुन्तला रु.१० मा खरिद गरी १० सुन्तला रु.११ मा बेच्दछ भने उसलाई कति % नाफा हुन्छ ?

21. 
एक कक्षामा 400 विद्यार्थी मध्ये 100 जना छात्राहरु भए छात्रको % कति हुन्छ ?

22. 
एउटा कम्पनीमा रहेका 100 जना कामदारको औषत मासिक तलब 1000 भए एक जना कर्मचारीको मासिक तलब कति हुन सक्छ ?

23. 
If A:B = 2:3 What is the % of A.

24. 
1/2 कुन भिन्नसंग बराबर हुन्छ ?

25. 
यदि रु.100 लाई 50% ले वृद्धि गर्दा 150 हुन्छ भने 150 लाई % ले घटाउँदा 100 हुन्छ ?

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.