Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Office Management Exam Set (13 Poush 2080)

Welcome to your Office Management Exam Set 3

नेपालमा निजामति सेवा दिवश कहिले मनाईन्छ ?

2. कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि कर्मचारीको पेन्सन दिने व्यवस्था गरीएको थियो ?

3. निजामति सेवामा कुनै पद रिक्त भएमा कति दिनभित्र लोकसेवा आयोगलाई सूचना दिनुपर्छ ?

4. निजामति कर्मचारीको व्यक्तिक विवरण र अन्य अभिलेख कहाँ राखिन्छ ?

5. कति बर्ष सेवा अवधि नपुगी निजामति कर्मचारीले अध्ययन विदा पाउन सक्दैनन् ?

6. नयाँ नियुक्ति हुने निजामति कर्मचारीले नियुक्ति भएको कति दिनभित्र आफ्नो सम्पति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ?

7. सरकारी बजेट कसले तयार गर्छ ?

8. सरकारी बजेट कसले स्विकृत गर्छ?

9. सरकारी बजेट कसले कार्यान्वयन गर्छ?

10.कोलेनिकाले आलेप कति महिनामा गर्दछ ?

11.मलेनिकाले लेखा परिक्षण कति बर्षमा गर्छ ?

12. बजेट घाटाको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन् ?

13. नयाँ श्रेष्ता प्रणाली अन्तर्गत कुन पर्दैन ?

14. सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत आधारभुत आवश्यकतासंग सम्बन्धित सेवा कुन होईन ?

15. विश्वमा सार्वजनिक बडापत्रको सुरुवात कहिले भएको हो ?

16. विश्वमा सार्वजनिक बडापत्रको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो ?

17. निर्देशनका तत्वहरु/पक्षहरु तलका मध्ये कुन हो ?

18. नियन्त्रण प्रकृयामा सुधारात्मक कदम कुन चरणमा चाल्नु पर्दछ ?

19. उत्प्रेरणा एक ........................ प्रकृया हो ?

20. मानविय मुल्य मान्यतामा देहायका कुन कुरा पर्दछ ?

21. मानिस कुन कुराले सम्मानको पात्र बन्न सक्छ ?

22. प्रशासनको नयाँ रुप के हो ?

23. सार्वजनिक वडा पत्र एउटा............. दस्तावेज हो ।

24. व्यवस्थापनका मुलभुत आधार के हो ?

25. सार्वजनिक सेवा...........................बिचको सम्बन्ध हो ?

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.