Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Technical GK Exam Set (23 Mangsir 2080)

Welcome to your Technical GK Exam Set 1 (2079/04/28)

तलका मध्ये कुन जोडा गलत छ?

गण्डकी नदीको ठूलो सहायक नदी कुन हो?

नेपालमा भारतलाई छुने प्रदेश कति छन?

गलबन्दीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो?

नेपालको सबभन्दा अग्लो झरना कुन हो ?

बिसहजारी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ?

Leave a comment

Your email address will not be published.