Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Nasu / Kharidar IQ Exam (Shrawan 13)

Welcome to your Weekly Exam !!

Name
1. 
If a = +, b = -, c = ×, d = ÷ then what is the value of 2a2b2c2d2?

2. 
If Father is A, Son is B and Grandfather is C then who is elder one?

3. 
Which of the following do not contain more than 2 round letters?

4. 
Which of the following do not contain more than 2 roman letters?

5. 
Which of the following do not contain more than 2 straight letters?

6. 
कुनै किताब ५०० पेजको भए सो किताबमा जम्मा कति अंकको प्रयोग भएको होला ?

7. 
कुनै किताबमा २५२ अंकको प्रयोग भएका रहेछ भने सो किताबमा जम्मा कति पेज होला ?

8. 
If A : B = 3 : 7 and B : C = 4 : 1 ,then find A : B : C .

9. 
If A : B = 2 : 3 ,B : C = 4 : 1 and C:D = 3: 4 then find A : B : C:D .

10. 
केहि गाई र केहि परेवा छन् । खुट्टाको संख्या ११० र टाउकोको संख्या ३० रहेछ भने गाई र परेवाको संख्या पत्ता लगाउनुहोस ।

11. 
एउटा वाँदरले १ मिनेटमा ५ मिटर चढ्ने र अर्को १ मिनेटमा २ मिटर झर्ने भएमा २० मिटर अग्लो खम्बा चढ्न कति समय लाग्छ ?

12. 
एउटा वाँदरले १ मिनेटमा ४ मिटर चढ्ने र अर्को १ मिनेटमा २ मिटर झर्ने भएमा २० मिटर अग्लो खम्बा चढ्न कति समय लाग्छ ?

13. 
What is the 5th working day before the third weekend?

14. 
What is the last non-working day of month?

15. 
What is the 8th day immediately after the holiday?

16. 
What is the 10th working day immediately before the holiday?

17. 
तल दिईएका शब्दहरुको सहि Alphabetical arrangement कुन हुन्छ ?

Hari          Gopal               Shyam              सीता          गीता

18. 
तल दिईएका शब्दहरुको सहि Alphabetical arrangement कुन हुन्छ ?

Elephant         Electricity         Electric        Eagle            Eager

19. 
तल दिईएका अक्षरहरुबाट निर्माण हुने अर्थपूर्ण शब्द कुन हो ?

NIIGMAE

20. 
तल दिईएका शब्दहरुको कुन arrangement ठिक छ ?

Jonson A.J.

Josheph Agustine, London street

James Bond

Josheph 98732

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.