Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

AHW Full Set Exam ( Chaitra 3)

Welcome to your AHW Full Exam set 5

Name
1. 
Which of the following is NOT correct regarding partograph?

2. 
एउटा मानिस लाई जाँच गर्दा pulse छ तर breathing छैन र तपाईले उसलाई CPR दिन खोज्दा सक्नुभएन भने अब के गर्नुहुन्छ ?

3. 
तलका मध्ये Supervision को Tools कुन होइन ?

4. 
Which is the correct ratio of chest compressions to rescue breaths for use in CPR of an adult casualty?

5. 
Normal blood loss during delivery in healthy woman is:

6. 
कति डेसीबल भन्दा माथिको आवाजले सधैँको लागि बहिरोपन गराउन सक्दछ?

7. 
Which of the following service is NOT provided by MCH clinic?

8. 
Choose the sequential steps of newborn care just after delivery.

9. 
तलका मध्ये कुन Poisoning मा vomit गराउन हुदैन?

10. 
तलका मध्ये कुनचाहिँ first aid को उद्देश्य होइन ?

11. 
तलका मध्ये कुनचाहिँ चिन्ह hemorrhage को होइन ?

12. 
The first thing you do at the scene of any accident is?

13. 
हिउँले खाएको भाग तातो वा न्यानो राख्नको लागि कुन विधि प्रयोग गर्न हुदैँन?

14. 
Vital sign मा तलको मध्ये कुनचाहिँ पर्दैन ?

15. 
A woman with 20 weeks of pregnancy comes to your health facility with complain of severe headache and leg swelling What you will assess first?

16. 
सामान्यतया धेरै प्रयोगमा आउने catether कुन हो ?

17. 
"Like cure like" भन्ने धारणा तलका मध्ये कुन परम्परागत चिकित्सा प्रणालीमा आधारित छ ?

18. 
नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कति जना स्वास्थयका कर्मचारीको दरबन्दी हुन्छ ?

19. 
Which of the following condition is the absolute contraindication of per vaginal examination?

20. 
Which of the following is an amplifier for JE:

21. 
गर्भवती महिलाको पाठेघरमा परिवर्तन हुनुको कारण कुन हो?

22. 
Ideas, opinions, and views हरु share गर्न सबैभन्दा उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षाको विधि कुन हो ?

23. 
The date of pregnancy is calculated from the......

24. 
मानिसको लागि flourine को उपयुक्त श्रोत कुन हो?

25. 
woman in active labour spontaneously rupture of membranes the nurse should first.

26. 
Hook-worms को mode of transmission कुन हो?

27. 
Rice watery diarrhea कुन रोगमा देखापर्छ?

28. 
माटोको माध्यमबाट कुन रोग सर्दैन ?

29. 
गर्भवती अवस्थामा साग खान नहुनु भन्ने कुरा तलका मध्ये के मा राख्न सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ?

30. 
तलका मध्ये कुन औषधी सेवन गरिहेको विरामीलाई audiogram गराउनुपर्ने हुन्छ ।

31. 
Blood Circulation मा bacteria को multiplication भई toxin release हुनुलाइ के भनिन्छ?

32. 
गिँजाबाट रगत आउने समस्या कुन भिटामिनको कमीले हुन्छ ?

33. 
रेसादार सब्जिहरुले कुन रोगवाट बचाउदछ ।

34. 
यदि कुनै महिलाले तिन महिना देखी आफ्नो महिनावरी रोकिएको र तिन दिन देखी योनिद्वाराबाट रक्तस्राव भएको history लिएर स्वास्थ्य संस्थामा आइन भनेस उनको सम्भावित निदान कुन हुन सक्दछ?

35. 
The ability of a drug to oppose or resist the action of another drug

36. 
Basic training लिइसकेका कर्मचारीको ज्ञान सिपलाइ upgrade गर्नको लागि दिइने तालिमलाई के भनिन्छ?

37. 
Which leadership style is appropriate for quick decision making?

38. 
National drug policy को सुरुवात कहिले देखि भएको हो ?

39. 
Salbutamol को most common side effect कुन हो ?

40. 
प्रापक ले सन्देशलाई Interpretation गरी बुझ्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ ?

41. 
तलका मध्ये सगंठनमा हुने कुन श्रोत irreversible हुन्छ ?

42. 
अस्थायी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्वा.से. ऐनको कति नं. दफामा उल्लेख गरिएकोछ?

43. 
3 महिनाभित्र नलिएमा सञ्चय नहुने विदा कुन हो ?

44. 
The form of malaria parasite injected into a man by a mosquito is:?

45. 
एउटी Health worker ले Asthma भएको बिरामीको respiratory sound सुन्दा तल दिएको मध्येकुुन sound पाउने बुझ्दछिन्?

46. 
परिवार नियोजनको प्राकृतिक विधि अन्तर्गत कुन पर्दैन?

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.