Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Technical IQ Exam Set (2079/10/14)

Welcome to your Technical IQ Exam Set (2079/10/14)

Name
१० देखि २० सम्मको जोडफल कति हुन्छ ?

११ देखि ५० सम्मको बिजोड संख्याहरुको जोडफल पत्ता लगाउनुहोस ।

(३९)२ कति हुन्छ ?

यदि A:B = 1:2, B:C = 2:3 & C:D = 3:4 हुन्छ भने C को अनुपात कति हुन्छ ?

रामको ६ वटा विषयको औषत अंक ८० छ । यदि उसले ५ वटा विषयमा १००,९०,६०,८०,७० अंक प्राप्त गरेको रहेछ भने छैठौ विषयको अंक कति होला ?

श्यामले ९ वटा विषयमा प्राप्त गरेको औषत अंक ८० र ८ वटा विषयमा प्राप्त गरेको औषत अंक ७५ रहेछ भने अन्तिम विषयमा कति अंक ल्याएका होलान् ?

एक विद्यार्थीको ५ वटा विषयको औषत अंक ८२ थियो । सुरुको २ वटा विषयको औषत अंक ८६.५ र अन्तिम २ वटा विषयको औषत अंक ८४ भए बाँकीको विषयको अंक कति थियो ?

६ वटा डाटाहरुको औषत १२ रहेको छ । यदि ७ औँ डाटा समावेश हुँदा औषत १ ले घट्छ भने ७ औँ डाटा कति थियो ?

विद्यार्थिहरुको ५ वटा विषयमा औषत अंक ७० रहेछ । यदि एक विषयको अंक १० ले बढ्यो र अर्को विषयको अंक १५ ले घट्यो भने नयाँ औषत कति हुन्छ ?

The average weight of 5 man is 50 kg. When a man with weight 40 kg is replaced by a new man the new average becomes 55. Find the weight of new man.

एउटा मतदानमा ७५०० मतदाताहरु थिए । दुई उम्मेद्वारबिच प्रतिष्पर्धा हुँदा पहिलो उम्मेद्वारले सदर मतको ५५% पाउँछ र २०% मत बदर हुन्छ भने दोश्रो उम्मेद्वारले कति मत पाएको होला ?

ठूलो संख्याको ४०% सानो संख्याको ६०% संग बराबर हुन्छ । यदि दुई संख्याविचको योगफल १५० हुन्छ भने सानो संख्या कति होला ?

कुनै सामानको मुल्य ५०% ले बढेर पुनः ५०% ले घट्छ भने उक्त सामानको मुल्यमा जम्मा कति प्रतिशतको परिवर्तन देखिन्छ ?

रामले कुनै काम गर्न १५ दिन लगाउँदछ र राम र श्यामले मिलेर सो काम गर्न १० दिन लगाउँछ भने श्याम एक्लैले सो काम कति दिनमा पुरा गर्न सक्छ ?

A ले कुनै काम १० दिनमा र B ले सोही काम १५ दिनमा सक्दछ । दुबैले संगै काम गरेको ४ दिनपछि A ले छोड्दछ भने B ले बाँकी काम कति दिनमा सक्छ होला ?

A is 4 times faster than B. If together they can complete a work in 5 days, then in how many days B alone can complete the same work?

A ले कुनै काम १० दिनमा,B ले सोहि काम १२ दिनमा र C ले सो काम २० दिनमा गर्न सक्दछ भने तीनै जना मिलेर सो काम कति दिनमा सक्दछ होला ?

दिईएको तस्बिरमा (d) पछि कुन तस्बिर आउँछ ?

दिईएको तस्बिरमा (d) पछि कुन तस्बिर आउँछ ?

दिईएको तस्बिरमा नमिल्ने तस्बिर कुन हो ?

दिईएको तस्बिरमा (d) को स्थानमा कुन आउँछ ?

दिईएको तस्बिरमा (d) को स्थानमा कुन आउँछ ?

I am first of January, fourth of October, fifth of March and third of June then what is my name?

Select a figure from answer set which must continue the series of question figure.

Which must be placed in place of after E ?


Answer Figure

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.