Helloloksewa

My Loksewa Preparation

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Non-Technical IQ Exam ( Ashoj 8)

Hello Loksewa Weekly IQ Exam

पूर्णाङ्कः ३०                                                     समयः २० मिनेट

उत्तिर्णाङ्कः १२

 

Name
1. keaC : Caek :: xumF :: ?

2. GH, KL, OP, ?

3. CEG, HJL, MOQ, ?

4. In following letter series, some of the letters are missing which are given in that order as one of the alternatives below it. Choose the correct alternative.

 _ nmmn _ mmnn _ mnnm _

5. Z, X, S, I, R, R, ?, ?

6. In the certain code CONGRATULATIONS is DPOHSBUVMBUJPOT then, COMPETENCE is.

7. SWEET लाई कोड भाषामा TXFFU जस्तै BITTER लाई के लेखिन्छ ?

8. QBHF ले PAGE लाई जनाउँछ भने QFODJM ले के लाई जनाउँछ ?

9. INSTITUTION लाई कोड भाषामा NOITUTITSNI जस्तै EDUCATION लाई के लेखिन्छ ?

10. PEN लाई कोड भाषामा ODM जस्तै BOOK लाई के लेखिन्छ ?

11. हरि टाउकोले टेकेर उभिएको छ र उसको अनुहार दक्षिणतर्फ फर्किएको छ भने उसको दायाँ हात कुन दिशातर्फ रहेको छ ?

12. सुनिता ४ कि. मि. उत्तर गएर बायाँतर्फ मोडिएर २ कि. मि. अगाडि बढिन। पुन : बायाँतर्फ मोडिएर ४ कि. मि. अगाडि गइन् भने उनी सुरुको वीन्दुबाट कति टाढा पुगिन ?

13. दिपेश अहिले पश्चिम दिशातर्फ फर्केर उभिएको छ। ऊ घडिको सुईको दिशाअनुसार ४५° को कोणमा घुमेर पुन : घडीको सुइको उल्टो दिशातर्फ १८०° को कोणमा घुम्छ भने ऊ अहिले कुन दिशातर्फ फर्किएको छ ?

14. दिइएको क्रियाकलाप, शब्द, सम्बन्ध आदिलाई उपयुक्त क्रममा मिलाएर राख्ने ।

  1. औषधि
  2. ज्वरो
  3. डाक्टर
  4. औषधि पसल
  5. स्वास्थ्यलाभ

15. समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस। काठमाडौं, पोखरा, चितवन, रुपन्देही

Comment List

Leave a comment

Your email address will not be published.