Blog

लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित ! लोक सेवा आयोगद्वारा लिईने लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना..

 

लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी स्‌चना

संक्रमणका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) ले सृजना गरेको स्वास्थ्य स्रक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी हाललाई मिति २०७६ चैत्र ८ गते शनिवारदेखि २०७६
चैत्र मसान्तसम्म आयोगद्वारा सञ्चालन हुने गरी पूर्वनिर्धारित निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फका लिखित परीक्षाका कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मको
लागि मिति २०७६/१ २/०६ को निर्णयबाट स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

notice

Source:psc.gov.np

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!